main content graphic
preloader icon

Εκπαιδεύοντας σε Ομάδες Άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη
06 Οκτωβρίου 2021
Εκπαιδεύοντας σε Ομάδες Άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη

Μαζιώτη Χριστίνα

Επισκέπτρια Υγείας  MSc “ Θεραπευτική Εκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη’’

Διαβητολογικό Κέντρο Γ. Ν. Πειραιά «Τζάνειο»


Ο  σακχαρώδης διαβήτης είναι μία χρόνια νόσος που δημιουργεί την αίσθηση της μόνιμης απώλειας της προηγούμενης κατάστασης της υγείας.
Στο ‘’παραδοσιακό’’ μοντέλο φροντίδας, οι επαγγελματίες υγείας είναι οι ‘’ειδικοί’’ που αναγνωρίζουν τα προβλήματα του ασθενή, καθορίζουν το πλάνο φροντίδας και  είναι υπεύθυνοι για το κλινικό αποτέλεσμα. Ο ασθενής είναι υπεύθυνος μόνο για τη συμμόρφωση με τις οδηγίες που του δίνουν οι επαγγελματίες υγείας.
Αντίθετα, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανθρωποκεντρικές θεωρήσεις της υγείας και της ασθένειας, ο πάσχων τοποθετείται στο επίκεντρο της φροντίδας και την καθορίζει σε σημαντικό βαθμό. Η αυτοδιαχείριση είναι ιδιαίτερα σημαντική, τα ίδια τα άτομα είναι υπεύθυνα για τη λήψη αποφάσεων που αφορά στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων που σχετίζονται με τη φροντίδα τους. 
Η νόσος δεν είναι θεραπεύσιμη, αλλά ελέγχεται, έχει σιωπηλή πορεία και σχετίζεται με τον τρόπο ζωής. 
Η θεραπεία είναι σημαντική για την επιβίωση, χρειάζεται όμως εκπαίδευση για την εφαρμογή της.
Η εκπαίδευση στην αυτοδιαχείριση είναι μια συνεργατική και διαδραστική διαδικασία που εμπλέκει το άτομο που πάσχει από διαβήτη, την οικογένειά του και τον επαγγελματία υγείας, με σκοπό την τροποποίηση της συμπεριφοράς υγείας και την καλύτερη διαχείριση της νόσου. Η προαγωγή της αυτοδιαχείρισης επιτυγχάνεται μέσω της υλοποίησης οργανωμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης .
Η Θεραπευτική Εκπαίδευση θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στα άτομα με διαβήτη να αποκτήσουν και να διατηρήσουν επιδεξιότητες που θα τους επιτρέπουν την ευνοϊκότερη διαχείριση της ζωής και της νόσου τους.
Στοχεύει να βοηθήσει τα ίδια και την οικογένειά τους να καταλάβουν την ασθένεια και τη θεραπεία της, να συνεργάζονται με τους θεραπευτές τους και να διατηρήσουν ή να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.
Η εκπαίδευση στην αυτοδιαχείριση του διαβήτη πρέπει να είναι ανθρωποκεντρική, με σεβασμό, συνέπεια προς τις προτιμήσεις, ανάγκες και αξίες του ατόμου και να βοηθά στην καθοδήγηση των κλινικών αποφάσεων.

Το άτομο με διαβήτη:
 • Πρέπει να αποδεχθεί τη σχετική απώλεια της «ακεραιότητάς» του
 • Να γνωρίζει  πως να αντιδρά στα οξέα επεισόδια
 • Να τροποποιήσει την προσωπική του ζωή
 • Να ξεπεράσει τις αναστολές του και να εκφράσει ελεύθερα τις προκαταλήψεις του
 • Να εκφράσει ελεύθερα την εμπειρία του από την αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη 
 • Να εκμυστηρευτεί τους φόβους, αλλά και τις ελπίδες του.
 
Ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να στοχεύει  στη Θεραπευτική Εκπαίδευση και να περιλαμβάνει:
 • Ενημέρωση των διαβητικών ατόμων
 • Μάθηση σε θέματα αυτοφροντίδας και αυτοδιαχείρησης
 • Συνειδητοποίηση & ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε σχέση με τη νόσο και τη θεραπεία  της  
Η Εκπαίδευση δε στοχεύει στην απλή μεταφορά γνώσεων ούτε στην απομνημόνευση πληροφοριών.
Εκπαίδευση  σημαἰνει  Κινητοποίηση για:
 • Την κατανόηση της  χρονιότητας της νόσου και της σπουδαιότητας της ενεργούς συμμετοχής του διαβητικού ατόμου στη θεραπεία του
 • Την ανάπτυξη νέων πρακτικών που θα συμβάλλουν στην αλλαγή της συμπεριφοράς του και στη βελτίωση της μεταβολικής του ρύθμισης.

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης
Η εκπαίδευση μπορεί να γίνεται είτε σε:
1. Ατομικές συνεδρίες:  όπου το άτομο μπορεί να εκφράσει πιο εύκολα ερωτήσεις και τις φοβίες του σχετικά με τη νόσο
2. Εκπαίδευση σε ομάδες: όπου τα άτομα αναπτύσσουν σχέσεις ομάδας ανταλλάσοντας γνώσεις και εμπειρίες. Είναι ιδιαίτερα αποδοτική για τα άτομα που παρουσιάζουν δυσκολίες μάθησης ή και αποδοχής της νόσου
Κάθε μία πρακτική έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της και η ομάδα των εκπαιδευτών αποφασίζει κατά περίπτωση ποιο μοντέλο θα εφαρμοστεί.

Ποιόν εκπαιδεύουμε; 
 • Το διαβητικό άτομο
 • Την οικογένεια ή τους φίλους οι οποίοι είναι χρήσιμοι συνεργάτες και όχι παθητικοί θεατές. 

Προϋποθέσεις για το σχεδιασμό ομάδας: 
 • Οι ατομικές ανάγκες του ατόμου
 • Η αντιμετώπιση του στρες 
 • Η ικανότητα μάθησης 
 • Η ψυχολογική υποστήριξη 
 • Η ηλικία  

Σκοπός  ομάδων εκπαίδευσης:
 • Να οδηγήσουμε μικρές ομάδες ατόμων με διαβήτη σε ανοιχτή και ουσιαστική συζήτηση σχετικά με την κατάστασή τους
 • Να μάθουν μέσα από τη γνώση και τις εμπειρίες άλλων ατόμων που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση.

Πως μαθαίνει το άτομο με διαβήτη;
Ξεκινώντας:
 • Από αυτό που είναι:  από τα ατομικά πιστεύω, τις αξίες και τις πεποιθήσεις του
 • Από αυτά που ήδη ξέρει: τι γνωρίζει για τη νόσο;
 • Από τις αντιλήψεις του:  τις στάσεις που έχει σε θέματα υγείας
 • Τα άτομα με διαβήτη δεν μαθαίνουν με τον ίδιο τρόπο, ούτε με τον ίδιο ρυθμό. 

Μπορούμε να εκπαιδεύσουμε και τους δύο τύπους διαβήτη στην ίδια ομάδα? 
Οι ομάδες που εκπαιδεύουμε θα πρέπει να είναι Ομοιογενείς  γιατἰ:

Η εκπαίδευση διαφέρει:
 • Στο  παιδί ή στον έφηβο
 • Στον ενήλικα ή στον  ηλικιωμένο ανάλογα με το ιστορικό και τις ανάγκες τους 
Το άτομο με διαβήτη και ο Επαγγελματίας Υγείας είναι και οι δύο ειδικοί, αλλά ουσιαστικά το άτομο με διαβήτη  οδηγεί τη διαδικασία σχεδιασμού.

Νεότερα μοντέλα προσέγγισης ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη
Ένα σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο που προάγει τη θεραπευτική εκπαίδευση σε ομάδες και διέπεται από τα χαρακτηριστικά που ο Π.Ο.Υ. έχει θέσει για τη θεραπευτική εκπαίδευση στο διαβήτη είναι οι «Χάρτες Συζήτησης». 

Το εκπαιδευτικό αυτό εργαλείο για το διαβήτη αποτελείται από τέσσερεις χάρτες συζήτησης με διαφορετική θεματολογία: 
 1. Ζώντας με το διαβήτη 
 2. Πώς λειτουργεί ο διαβήτης 
 3. Υγιεινή διατροφή και άσκηση  
 4. Έναρξη θεραπείας με ινσουλίνη
Έχει έντονο οπτικό χαρακτήρα, διαδραστικότητα, δημιουργήθηκε από τη Healthy Interactions σε συνεργασία με το IDF και με χορηγό την εταιρεία Lilly Diabetes.

Η φιλοσοφία του βασίζεται στο ότι:
 • Οι άνθρωποι θέλουν απλές λύσεις σε περίπλοκα προβλήματα
 • Οι άνθρωποι «ανέχονται» αυτά που τους λένε οι επαγγελματίες υγείας. Με άλλα λόγια ενώ ακούνε, είναι ευγενικοί, ζητούν απαντήσεις από τους ειδικούς, στο τέλος ενεργούν με βάση τα δικά τους συμπεράσματα
 • Η συνομιλία με κάποιον που βρίσκεται στην ίδια κατάσταση με κάποιον άλλον στην ομάδα έχει τρομερή δύναμη.

Οι χάρτες συζήτησης επικεντρώνονται πλήρως στο διαβητικό άτομο αφού μπορεί:
 • Να έχει αυτονομία
 • Να έχει ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία εκπαίδευσης
 • Να έχει ενεργή συμμετοχή στο σχεδιασμό της εκπαίδευσης
 • Να αντλεί ενδυνάμωση 
 • Να καθορίζει την εκπαίδευσή του ανάλογα με τις ανάγκες του

Στόχος του εκπαιδευτικού εργαλείου : είναι η βελτίωση της κατάστασης υγείας των διαβητικών ατόμων, η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους με αποτέλεσμα τη μείωση του κινδύνου των επιπλοκών.
Η εκπαίδευση στηρίζεται στην:
 • Visual (οπτική μάθηση)
 • Socratic (σωκρατική μέθοδος)
 • Group (συζήτηση ομάδας)

Ο Χάρτης Συζήτησης προϋποθέτει:  
 • Σωστή Εκπαίδευση  των συντονιστών 
 • Δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος 
 • Ομοιογενείς  ομάδες διαβητικών ατόμων
και  περιλαμβάνει:
 1. Οπτικό χάρτη (έγχρωμη εικόνα)
 2. Ερωτήσεις συζήτησης  (λειτουργούν ως οδηγίες, παρακινούν σε συζήτηση)
 3. Κάρτες συζήτησης  (επιπλέον πληροφορίες, αίσθηση παιχνιδιού, συμμετοχή στην εκμάθηση).

Ο Ρόλος του Εκπαιδευτή στην Ομάδα
 • Να συστηθεί και να συστηθούν και οι συμμετέχοντες μεταξύ τους
 • Να αναφέρει τον σκοπό της συνάντησης
 • Να δώσει σύντομες, ξεκάθαρες οδηγίες σε γλώσσα απλή και κατανοητή
 • Να θέσει σαφείς θεραπευτικούς στόχους - Συγκέντρωση σε λίγους ρεαλιστικούς βραχυπρόθεσμους στόχους
 • Να αναπτύξει σχέση εμπιστοσύνης και ασφάλειας με το διαβητικό άτομο για καλύτερη συνεργασία (υποστήριξη, ενθάρρυνση) 
 • Να θυμάται ο  Εκπαιδευτής ότι  θα εκπαιδεύσει τους ασθενείς του ως ανθρώπους  και όχι ως ασθένεια ούτε και ως μια τιμή γλυκόζης αίματος
 • Να ακούει με προσοχή, χωρίς προειλημμένες αποφάσεις και λύσεις
 • Να μην έχει κριτική στάση απέναντι στην ομάδα. Τα λάθη δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως έλλειψη ενδιαφέροντος ή αμέλεια 
 • Να εμβαθύνει στα λεγόμενα του ασθενή και να αφουγκράζεται το συναισθηματικό περιεχόμενο του λόγου του
 • Να αναπτύξει ικανότητες επικοινωνίας κάνοντας προτρεπτικές ερωτήσεις ώστε οι συμμετέχοντες να βγάλουν μόνοι τους συμπεράσματα. Οι κλειστού τύπου ερωτήσεις δεν αφήνουν περιθώρια για περαιτέρω συζήτηση
 • Να είναι ενεργός ακροατής και να κρατά την ομάδα εντός των ορίων του χρόνου και του θέματος (Πότε, Τι και Πώς;)
 • Να δημιουργήσει αίσθημα ενέργειας και ενθουσιασμού στην ομάδα, να διατηρήσει την προσοχή και το ενδιαφέρον της 
 • Να διασφαλίσει ότι η ομάδα είναι αυτή που συζητά (όσο λιγότερο μιλάει τόσο καλύτερα)
 • Να διασφαλίσει ότι όλοι μαθαίνουν και συμμετέχουν (ερωτήσεις - κάρτες συζήτησης)
 • Να έχει την ικανότητα και την υπευθυνότητα να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και της μάθησης (Αξιολόγηση των γνώσεων και των αναγκών - ερωτηματολόγιο) 
 • Να ευχαριστήσει τους συμμετέχοντες.
Δείκτες επιτυχημένης εκπαίδευσης:
Οι ομάδες σχεδιάζονται ώστε να είναι διασκεδαστικές, διαδραστικές, συμμετοχικές και να έχουν τελικό στόχο τη μάθηση και την τροποποίηση της συμπεριφοράς των διαβητικών ατόμων. 
Ο Επαγγελματίας Υγείας πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος ώστε να αναγνωρίσει το προσωπικό πρότυπο σκέψης του διαβητικού ατόμου, ο οποίος βλέπει τον κόσμο με το δικό του τρόπο, έχει τις δικές του ιδέες τις οποίες θεωρεί και βιώνει ως αδιάσειστες πραγματικότητες. 
Για να τροποποιηθεί η δυσλειτουργική συμπεριφορά του, πρέπει να κλονιστεί το πρότυπο σκέψης του.
Η Θεραπευτική Εκπαίδευση αποτελεί  μια συνεχή διαδικασία που θα επιφέρει σε βάθος χρόνου το επιθυμητό αποτέλεσμα της παρέμβασης. Οι μακροχρόνιες αλλαγές δεν συμβαίνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Η  προσπάθεια αλλαγής του τρόπου ζωής των Διαβητικών Ατόμων αποτελεί συλλογικό έργο της εκπαιδευτικής ομάδας.
Θεωρείται απαραίτητη η επαφή και η συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας καθώς και η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση τόσο των Ατόμων με Διαβήτη όσο και  της  Διεπιστημονικής Ομάδας.